Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg

Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg
Portefeuillehouder
J. Groothuis

In Molenbeek fase 1b wordt op dit moment volop gebouwd. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor fase 2 gaande en hopen we dankzij de voorbereidingen in 2018 in het voorjaar van 2019 te kunnen starten met bouwen.

De projectgebieden Elspeet NoordWest en Weversweg in Hulshorst zijn geheel bouwrijp en  de uitgifte van de bouwkavels verloopt naar volle tevredenheid.