Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie)

Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie)
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Medewerkers van Meerinzicht hebben uitvoering gegeven aan de taken, inzake de leerplicht en de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC). Het voorkomen en het behandelen van schoolverzuim is één van de kerntaken van Leerlingzaken. Preventie van verzuim heeft altijd de voorkeur. Dit  gebeurde bijvoorbeeld door het houden van spreekuren op scholen en het onderhouden van relaties met verzuim- en zorgcoördinatoren op scholen. Als er toch verzuim door school gemeld werd, voerde de consulent leerplicht/RMC van Leerlingzaken een gesprek met de jongere en zijn ofhaar ouders. Het doel van de RMC taak is om voortijdig school verlaters terug te geleiden naar school, en als dat echt (tijdelijk) geen optie is naar werk en/of hulpverlening.