Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket

Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2018 is uitvoering gegeven aan de integrale nota Armoedebeleid 2017-2018, de hiermee samenhangende beleidsregels collectieve zorgverzekering en de verordening bijdrageregeling minima.