Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches

Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en  buurtsportcoaches
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2017 heeft besluitvorming plaatsgevonden over een hernieuwde aanpak van de impuls van buurtsportcoaches (combinatiefuncties). Deze aanpak maakt onderdeel uit van de subsidieverstrekking in 2018 aan (onder andere) Sportbedrijf Nunspeet als het gaat om de taken en werkzaamheden van team Nunspeet Beweegt.