Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering toezicht en handhaving 'Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2021'

Uitvoering toezicht en handhaving 'Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2021'
Portefeuillehouder
B. van de WeerdToelichting

--
Kwaliteit

Met het beschikbaar gestelde budget is een Boa aangesteld die gedeeltelijk belast is met toezicht en handhaving op grond van de DHW. Ook heeft inhuur plaatsgevonden voor leeftijdscontroles in de horeca.