Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad

Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2018 heeft besluitvorming over de aanbestedingsstrategie plaatsgevonden. Daarnaast is deze strategie ook al deels ten uitvoering gebracht. Met dien verstande dat op basis van een vastgesteld programma van eisen een uitvraag is gedaan naar de geselecteerde marktpartijen.