Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Vanuit onze regierol dragen wij zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities

Vanuit onze regierol dragen wij zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Vanuit onze regierol hebben wij ook in 2018 zorg gedragen voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities, zowel op beleidsmatig als uitvoerend niveau.  Daarbij hebben we nadrukkelijk de samenwerking met onze partners gezocht. Op deze manier kan de ondersteuning optimaal worden gerealiseerd. De procesmanager heeft daarbij in 2018 een verbindende  rol gehad.