Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’

Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’
Portefeuillehouder
G. van den Berg

In 2017 is er een projectleider aangesteld voor Lokaal 21 (voorheen bekend als het meer-met-minderhuis.  Dit om te kijken hoe en waar de kwetsbare doelgroep ondersteund kan worden.

Als eindadvies heeft deze projectleider geadviseerd om Lokaal 21 op te laten gaan in de wijkontmoetingscentra.

 Toelichting

--
Kwaliteit

er wordt geen apart budget gereserveerd voor het meer-met-minderhuis aangezien er al vanaf 2017 en doorlopend in 2018 een integratie plaats zal vinden met de Wijk ontmoetingscentra.