Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Verhogen ambitieniveau handhaving (1,72 fte)

Verhogen ambitieniveau handhaving (1,72 fte)
Portefeuillehouder
B. van de WeerdToelichting

--
Kwaliteit

In lijn met het voorstel 'verhogen ambitieniveau handhaving' is de beschikbaar gestelde formatie ingevuld.