Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan

Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Maakt onderdeel uit van nieuwe groenbeleid 2019-2029. Dit zal  voorjaar 2019 worden uitgewerkt.