Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen

Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Bij aanbestedingen zijn, waar mogelijk, voorwaarden gesteld aan opdrachtnemers inzake het aanbieden van (leerwerk)stages en/of  het in dienst nemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren.