Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein

Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Wij werken op verschillende manieren aan een goede samenwerking tussen de consulenten en andere partners binnen het sociale domein. Bijvoorbeeld door:

  • netwerkbijeenkomsten (4 x per jaar)  met vele verschillende partners.
  • deelname en bijdrage aan jaarlijkse netwerkbijeenkomst.
  • het zorgadviesteam (ZAT) 16 – 23  met o.a.  collega’s van straathoekwerk, leerplicht / RMC, CJG,  Wmo, Particpatiewet en Stimenz.
  • afstemming met Wmo m.b.t. (arbeidsmatige) dagbesteding en eventuele toeleiding naar arbeid,
  • overleg met Stimenz, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties op het gebied van bestrijding armoede en aanpak van schuldenproblematiek,
  • overleg met CJG en Wmo m.b.t. sociaal medische indicatie voor kinderen die naar kinderopvang gaan.
  • de inzet van de procesregisseur bij complexe situaties.
  • toetsing van rapportages waarbij ook gekeken wordt of er integraal  naar een casus is gekeken.
  • door  (gezamenlijke / integrale)  bijscholing.