Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

1.3 Inkomensregelingen

1.3 InkomensregelingenToelichting

G
Geld

Als gevolg van de economische ontwikkelingen, een verhoging van de rijksbijdrage en verdergaande inzet op re-integratie en uitstroom van uitkeringsgerechtigden is er over 2017 geen tekort op de uitkeringen maar sprake van een batig saldo van € 124.940,--.