Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

1.5 Arbeidsparticipatie

1.5 ArbeidsparticipatieToelichting

G
Geld

Op de re-integratie is minder uitgegeven dan begroot. De rijksbijdragen voor de Inclusief Groep waren kostendekkend voor de lonen van de medewerkers van de Inclusief Groep. De uitgaven voor overige re-integratie zijn lager uitgevallen door de inzet van de eigen klantmanagers, re-integratieconsulent /arbeidsdeskundige  en de job-coach waardoor minder externe partijen zijn ingeschakeld. Het batig saldo heeft over 2017 € 130.004,-- bedragen.