Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) DienstverleningToelichting

G
Geld

De producten Wmo oud (1.7.1/Maatwerkdienstverlening Wmo 18+) ) en Wmo nieuw (1.6.2/Maatwerkvoorzieningen Wmo) zijn in de begroting nog separaat begroot i.v.m. het budgettaire kader van de nieuwe Wmo.

De totale begroting van beide producten voor 2017 was 3,8 miljoen euro. De onderschrijding van beide producten is 6,7% ad € 255.500,--. Per onderdeel wordt bij het betreffende product een toelichting verstrekt.

De totale onderschrijding op het onderdeel 1.6.2 is € 200.000,--. Tegenover een overschrijding van € 353.800 op het onderdeel begeleiding zorg in natura staat een onderschrijding van € 550.000 bij begeleiding PGB. Opvallend, ten opzichte van 2016,  is dat de kosten van dagbesteding en individuele begeleiding in 2017 sterk gestegen zijn met € 325.000,--.  Van deze voorzieningen is meer gebruik gemaakt dan voorgaande jaren.  Bij de begroting van 2019 zal daar nader over worden geadviseerd.