Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+

1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+Toelichting

G
Geld

De producten Wmo oud (1.7.1/Maatwerkdienstverlening Wmo 18+) ) en Wmo nieuw (1.6.2/Maatwerkvoorzieningen Wmo) zijn in de begroting nog separaat begroot i.v.m. het budgettaire kader van de nieuwe Wmo.

De totale begroting van beide producten voor 2017 was 3,8 miljoen euro. De onderschrijding van beide producten is 6,7% ad € 255.500,--. Per onderdeel wordt bij het betreffende product een toelichting verstrekt.

De totale onderschrijding op het onderdeel 1.7.1 is 2,4% ad € 55.500,--. 

Het product maatwerk chronisch zieken laat een onderschrijding zien van € 32.000,-- omdat het nieuwe beleid (verruiming aanpassing inkomensgrenzen) pas in oktober 2017 is ingegaan.

Schuldhulpverlening laat een onderschrijding zien van € 27.000,-- omdat er sprake is van een verminderde inzet van budgetbeheer een en vermeerdering van de bijzondere bijstand voor bewindvoering.

Opvallende afwijkingen bij de Wmo maatwerkvoorzieningen zijn een overschrijding van € 77.000,-- (meer grotere woningaanpassingen) en minder inkomsten uit eigen bijdrage ad € 47.000,--.

Het onderdeel hulp bij het huishouden laat een lichte onderschrijding zien van 3,5% ad € 43.000,--.