Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

2.2 Onderwijshuisvesting

2.2 OnderwijshuisvestingToelichting

R
Geld

Overheveling ten behoeve van inhuur ondersteuning project Onderwijshuisvesting. Inhuur loopt over het jaar heen. Voorgelsteld wordt om €100.000 over te hevelen naar 2018.