Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzakenToelichting

G
Geld
  • Er is sprake  van een onderschrijding van € 54.000,-- voor leerlingenvervoer.  Deze onderschrijding wordt verklaard door een nieuwe aanbesteding/werkwijze die heeft tot lagere uitgaven voor het leerlingenvervoer. Deze trend doet zich al langer voor.
  • Er is sprake van een onderschrijding van € 30.000,-- voor het budget combinatiefuncties. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door een terugbetaling van een deel van de verstrekte subsidie over het jaar 2016.
  • Er is sprake van een overschrijding van budget voor de uitvoeringsnota 'Vooruit' (6480917). Deze overschrijding wordt gecompenseerd door een onderschrijding van het budget van onderwijsachterstandenbeleid (6480912) en hogere verkregen inkomsten vanuit het Rijk.