Meer
Publicatiedatum: 30-08-2018

Inhoud

Terug

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Toelichting

G
Geld

De rentetoerekening zorgt voor meer lasten dan begroot.