Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

3.3.2 Wonen en Bouwen VTHToelichting

R
Geld

Begin 2017 is een vergunningverlener eerder vertrokken en de daaropvolgende inhuurkracht was goedkoper dan geraamd. Hierdoor is de gevraagde dekking niet geheel ingezet.

Daarnaast is de verwachte legesopbrengst ruimschoots gehaald als gevolg van vergunningaanvragen voor de woningbouwprojecten Molenbeek, Elspeet Noord West, Weversweg Hulshorst en Woningbouw op Maat en de eerste vergunningaanvragen voor bedrijfsvestiging op De Kolk.