Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

4.2.1 Riolering financiën

4.2.1 Riolering financiënToelichting

G
Geld

De totale inkomsten op riolering zijn € 140.000,- lager dan geraamd. Enerzijds zijn de betaalde leges voor rioolaansluitrecht hoger dan geraamd (€ 32.500,-). Het aantal aansluitingen zijn fors meer dan aanvankelijk ingeschat. De inkomsten rioolheffing zijn lager uitgevallen dan begroot. Bij vaststelling van het dekkingsplan Programmabegroting 2017-2020 heeft de raad ingestemd met dekking van kapitaallasten van een aantal bestuurlijk wensen uit de rioolheffing. Daarnaast zijn  deze kapitaallasten ook meegenomen in de kostenonderbouwing van de opbrengst rioolheffing. Per saldo heeft deze dubbele doorrekening geleid tot een te hoge raming rioolrecht.