Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

4.3.2 Afval Openbare RuimteToelichting

R
Geld

Vanwege het opnieuw afsluiten van enkele overeenkomsten zijn de werkelijk uitgaven minder dan begroot op basis van de oude contracten. Daarnaast zijn de nazorgkosten voor de oude stortplaats De Kril lager uitgevallen dan begroot was op basis van het langjarig gemiddelde. Tenslotte zijn de inkomsten van de kunstofnascheiding hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door de (hoge) afrekening over 2016.