Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

5.5 Openbaar Vervoer

5.5 Openbaar VervoerToelichting

G
Geld

Met ingang van 1 januari 2017 is het collectief vraagafhankelijk vervoer nieuw aanbesteed. De huidige vervoersvorm heet ViaVé.

Doordat er een nieuwe kostenverdeelsystematiek is doorgevoerd, zijn de kosten voor de gemeente Nunspeet hoger uitgevallen dan geraamd in de begroting.