Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

6.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.1 Crisisbeheersing en brandweerToelichting

R
Geld

Er is sprake van een hogere gemeentelijke bijdrage dan geraamd. In 2016 heeft een herijking van de kostenverdeling van de VNOG plaatsgevonden. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft een nieuwe kostenverdeling op basis van het Gemeentefonds vastgesteld. Op basis van deze nieuwe kostenverdeling is Nunspeet een voordeelgemeente. Aanvankelijk was er sprake van een overgangstermijn van twee jaar. Hierop is de gemeentelijke begroting 2017 gebaseerd. Later heeft het AB (naar aanleiding van opmerkingen van nadeelgemeenten) een overgangstermijn van 5 jaar vastgesteld. Hierdoor is de gemeentelijke bijdrage 2017 hoger uitgevallen dan geraamd.