Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare RuimteToelichting

G
Geld

Buiterschilderwerk Transferium is uitgesteld i.v.m. minder gunstige weersomstandigheden. Bij plantsoenen is budget overgehouden i.v.m. niet uitgevoerde groenrenovaties en snoeiwerk hoogwerker in 2017. Tevens is  het kapplan 2017-2018 en de inboet 2017 in januari 2018 opgestart i.p.v.  december 2017 door o.a. weersomstandigheden.