Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

9.5 Treasury

9.5 TreasuryToelichting

G
Geld

De onderschrijding van de rentelasten is een gevolg van het niet aantrekken van beoogde langlopende leningen in 2017. Oorzaak hiervan is b.v. achterblijven van b.v. geplande investeringen. Binnen de wettelijke kaders is bovendien zo veel mogelijk kort gefinancierd tegen negatieve rentepercentages.

De aan de overige taakvelden doorberekende rente-omslag op investeringen is aanzienlijk hoger als geraamd. De werkelijke waarde van de investeringen per begin van het boekjaar was aanzienlijk hoger als de begrote boekwaarde .