Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

9.61 OZB woningen

9.61 OZB woningenToelichting

--
Geld

Bij de begroting was abusievelijk het dekkingsvoorstel OZB ook al als basisontvangst geraamd. Dit veroorzaakt het tekort bij de baten. Voor de onderschrijding van de lasten is een overheveling naar 2018 van € 15.000 opgenomen, zoals behandeld in de raadsvergadering van 22 februari 2018.