Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Actualisatie Woonvisie

Actualisatie Woonvisie
Portefeuillehouder
J. Groothuis

In 2017 is een actualisatie opgestart van de behoeftecijfers in de woonvisie. Deze leiden naar verwachting in de eerste helft van 2018 tot een aanpassing van de cijfers.