Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties

Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties
Portefeuillehouder
G. van den Berg

De acties worden - zo nodig - uitgezet bij de desbetreffende collega's en vragen van ondernemers worden zo spoedig mogelijk beantwoord.