Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Afkoppelproject Nunspeet

Afkoppelproject Nunspeet
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In het centrum van Nunspeet staat het rioolstelsel bij hevige regenbuien onder druk. In 2018 wordt gestart met het doorrekenen van het basisrioleringsplan Nunspeet, Hulshorst en Vierhouten. Hierbij wordt de ambitie van de hemelwatervisie meegenomen. Vooruitlopend op de uitkomst van de berekeningen willen we starten met afkoppelen in het centrum van Nunspeet. Hiervoor willen wij meeliften met het meerjarenprogramma onderhoud wegen. Hierdoor kan er met geringere kosten afgekoppeld worden (efficiency).