Terug

Als gevolg van wijziging BBV overgaan tot invoering van de verplichte basisset van beleidsindicatoren

Als gevolg van wijziging BBV overgaan tot invoering van de verplichte basisset van beleidsindicatoren
Portefeuillehouder
L. van der Maas

In 2017 zijn in de programmabegroting, de hoofdlijnenrapportages en de jaarrekening de verplichte basisset van beleidsindicatoren ingevoerd. Aanvullend zijn nog indicatoren toegevoegd welke de raad als extra sturingsinformatie terug wil zien.Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud