Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Conform de digitale agenda 2020 zijn alle producten digitaal beschikbaar op de website en vindt verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening plaats.

Conform de digitale agenda 2020 zijn alle producten digitaal beschikbaar op de website en vindt verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening plaats.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Alle producten en diensten zijn inzichtelijk en voorzien van een ambitieniveau op digitalisering. Er is in 2017 een grote slag gemaakt. Het gros van de producten is via de website aan te vragen.  In het programma Dienstverlening, project digitale dienstverlening heeft de doorontwikkeling van onze digitale producten een nadrukkelijke plek.