Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

De uitvoering van klantmanagement

De uitvoering van klantmanagement
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Voor iedere cliënt die kan participeren wordt  een plan van aanpak opgesteld.  In 2017 lukte dit nog onvoldoende door een te grote caseload van de consulenten.  Door extra formatie van 1 FTE consulent, met affiniteit voor statushouders, verwachten wij deze doelstelling in 2018 te behalen.