Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld

In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Op  6 april 2017 ondertekenden elf gemeenten het ’Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’.  Met ingang van 2018 moeten de organisatorische, financiële en beleidsmatige gevolgen van het bestuursakkoord op lokaal niveau geïmplementeerd worden. Verder worden uitgangspunten van het programma Vitale Vakantieparken vertaald in de vast te stellen Omgevingsvisie van de gemeente Nunspeet en uitgewerkt in het bijbehorende uitvoeringsprogramma.