Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

In kaart brengen van de behoeften aan een bewaakte fietsenstalling en invulling hieraan geven

In kaart brengen van de behoeften aan een bewaakte fietsenstalling en invulling hieraan geven
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Wij hebben enquêtes gehouden onder bezoekers van het centrum en treinreizigers. Daardoor hebben wij een goed beeld van de behoefte aan een bewaakte fietsenstalling. Ook hebben wij gekeken of het aantrekkelijk is om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt hiervoor in te zetten. De conclusie is dat er weinig tot geen behoefte is aan een bewaakte fietsenstalling en dat het ook niet aantrekkelijk is om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in te zetten.