Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Inrichten centrum en marktplein: Uitvoering detailhandels- en centrumvisie 2030

Inrichten centrum en marktplein: Uitvoering detailhandels- en centrumvisie 2030
Portefeuillehouder
J. Groothuis

In december 2015 is de detailhandel-/centrum visie 2030 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is de doelstelling geformuleerd: Nunspeet beschikt over een toekomstbestendig, levendig en gezellig centrum en een compact kernwinkelgebied dat regionale betekenis heeft. De basis om dit te bereiken ligt in het gefaseerd uitvoeren van het opgenomen actieplan in deze Detailhandels- en Centrumvisie 2030 door het beschikbaar stellen van budget. Met het gevraagde budget zal uitvoering worden geven aan ambitie 4 uit het collegeprogramma: inzetten op ‘verlevendiging’ van het Marktplein na afstemming met betrokken partijen.

Een breed interactief proces met veel betrokken partijen heeft plaatsgevonden waaruit enkele scenario's voor inrichting gekomen zijn. In het voorstel voor nieuw beleid voor Aanpak van het Marktplein is een bedrag gevraagd voor de uitvoering in 2018.  De raad heeft hiermee ingestemd. Er ligt een voorstel voor aanpassing van het Marktplein waarmee in 2018 wordt begonnen.