Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing

Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

De Veluwebrede afspraken met  VisitVeluwe voor de periode 2017-2020 voor bovenregionale promotie en marketing zijn lokaal vertaald in de subsidiebeschikking.  De bijdrage aan VisitVeluwe wordt vanaf 2018 verhoogd van € 0,70 naar € 1,00 per inwoner.