Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Middels burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen

Middels burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In november 2015 zijn de kaders en uitgangspunten voor het Burgerfonds vitale kernen definitief vastgesteld, en in 2016 en 2017 is uitvoering gegeven aan het burgerfonds in de vorm van diverse aanvragen voor projecten in de kernen Elspeet, Hulshorst en Vierhouten en toekenning daarvan. In het eerste halfjaar van 2017 heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over aansluiting van de kern Nunspeet  bij het burgerfonds. Tegelijkertijd zijn de kaders en uitgangspunten beperkt gewijzigd. Aanvragen (zo mogelijk) vinden plaats in afstemming en beoordeling van aanvragen met de Buurtvereniging Hulshorst, de  Dorpsvereniging Elspeet, de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten en het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet.