Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid

Nader advisering over aanpassing c.q.  implementatie (rijks)beleid
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2017 wordt het rijksbeleid vorm en inhoud gegeven op grond van het Regeerakkoord. in 2018 worden de uitkomsten hiervan verwacht.