Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Omgevingswet

Omgevingswet
Portefeuillehouder
J. Groothuis

Deze wetgevingsoperatie is complex en omvangrijk. De stelselherziening voor het fysieke domein zal een aanzienlijke impact hebben op de gemeentelijke organisatie. Een aantal taken en verantwoordelijkheden wordt gedecentraliseerd van het Rijk naar de gemeentelijke overheid. De Rijksoverheid heeft de invoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2021.

Wij hebben in 2017 een concept-Omgevingsvisie opgesteld in overleg met diverse samenwerkingspartners en onze inwoners. Deze wordt in 2018 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.