Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018.

Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Jongerenparticipatie is voor een groot deel belegd bij het welzijnswerk, vooral waar het gaat om het activeren van jongeren om zich actief in te zetten voor de Nunspeetse samenleving, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of om actief mee te denken over thema's die hen direct aangaan. Het welzijnswerk (waaronder het Straathoekwerk) weet veel jongeren te activeren.

Meedenken in de beleidsontwikkeling is lastiger. In 2017 heeft een groep jongeren actief meegedacht bij de uitwerking van het Volksgezondheidsbeleid. Dit bleek een goede methode, die de komende tijd verder uitgewerkt zal worden, ook voor andere beleidsthema's.

De doelgroepuitbreiding naar welzijnswerk voor alle leeftijden (en niet langer jeugd- en jongerenwerk en ouderenwerk) heeft ertoe geleid dat Straathoekwerk vanaf 2018 ook aanbod heeft voor (jong)volwassenen. Ook zal in 2018 verder ingezet worden op goede samenwerking en afstemming tussen de lokale welzijnsorganisaties.