Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal

Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Op grond van het haalbaarheidsonderzoek van juni 2017 is gewerkt aan een aangepast Programma van eisen voor de bouw van een zwembad, sporthal en turnhal. Dit programma van eisen zal toegevoegd worden aan de aanbestedingsstukken.