Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Opstellen van uitvoeringsplan

Opstellen van uitvoeringsplan
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2017 is inzicht gegeven in de stappen en plannen die genomen moeten worden om te komen tot een programma van eisen, aanbesteding en feitelijke realisatie van een sportcomplex op Sportpark Wiltsangh.