Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Realisatie nieuwe schaapskooi

Realisatie nieuwe schaapskooi
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de keuzes die volgen uit de onderzoekresultaten van het project 'Paarse Heide' (najaar 2017 opgeleverd), waarvan ook de inzet van de schaapskudde en -kooi deel van uitmaakt. Op 6 februari 2018 vond hierover een brainstormsessie plaats tussen de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet, de klankbordgroep heidebeheer uit de raad en de portefeuillehouder. Wordt vervolgd.