Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie

Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In juni 2016 is de hemelwatervisie door de Raad vastgesteld. Onderdeel van deze visie is het uitvoeringsprogramma. Ten behoeve van de aanpak wateroverlast Elspeet is hierin een bedrag geraamd van 5,5 miljoen euro. Deze wordt uitgespreid over 3 fasen. Voor de eerste fase is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De werkzaamheden lopen tot 2018. Hierna volgt een evaluatie welke de inleiding vormt voor het opstellen van fase 2.  Deze moet bestuurlijk worden vastgelegd, waarna duidelijk wordt hoeveel geld er hiervoor beschikbaar wordt gesteld.