Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid.

Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Er zijn in 2017 diverse geluidmetingen uitgevoerd bij evenementen.

De uitkomst van deze metingen worden betrokken bij het op te stellen geluidbeleid.

Verwacht wordt dat dit beleid 2e kwartaal 2018 gereed is.