Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg

Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg
Portefeuillehouder
J. Groothuis

In Molenbeek fase 1 wordt op dit moment volop gebouwd en zijn de eerste woningen opgeleverd. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor fase 2 gaande en hopen we dankzij de voorbereidingen in 2017 in het voorjaar van 2018 het uitwerkingsplan ter inzage te kunnen leggen.

De projectgebieden Elspeet NoordWest en Weversweg in Hulshorst zijn geheel bouwrijp en  de uitgifte van de bouwkavels verloopt naar volle tevredenheid.