Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie)

Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie)
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Medewerkers van (regionaal) Bureau Leerlingzaken Noord Veluwe hebben uitvoering gegeven aan de taken, inzake de leerplicht en de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC).

In samenwerking met alle scholen waar leerlingen uit  gemeente Nunspeet onderwijs volgen en andere  betrokken organisaties (zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin Nunspeet, waar ook de jeugdarts en verpleegkundige van GGD in functioneren)  is met leerlingen en ouders bij verzuim / uitval  gesproken. Dit gesprek is aangegaan om zo snel mogelijk weer deel te nemen aan passend onderwijs en eventuele belemmeringen op te heffen.   In het bijzonder valt hier te noemen dat er in 2017 is geïnvesteerd op de sluitende aanpak voor jongeren in kwetsbare positie.  Er heeft bijscholing van betrokken consulenten plaats gevonden en er zijn afspraken voor korte lijnen in de samenwerking met regionale MBO-scholen.