Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket

Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Er is een integrale nota Armoedebeleid vastgesteld. De hiermee samenhangende beleidsregels Collectieve Zorgverzekering zijn  door het college vastgesteld  en de Verordening Bijdrageregeling Minima door de raad.