Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet

Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers  voor de Participatiewet
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Door de trekkingsrechten van de IG  zijn er de komende twee jaar extra middelen beschikbaar om re-integratietrajecten bij de IG in te kopen.

Samen met de IG ontwikkelen wij nieuwe re-integratieproducten.

Via o.a. Factor Werk is er een verbinding tussen gemeente, de IG, werkgevers en onderwijsinstellingen.